അങ്ങനെ അജുമോനും ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു | M4 Tech | #shorts

വമ്പിച്ച ഓഫറുകളുമായി ഓക്സിജനിൽ ഇടിവെട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് സെയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്റ്റുഡന്റ്, പ്രൊഫഷണൽ, ഗെയിമിംഗ് ലാപ്ടോപ്പുകൾക്ക് ഗംഭീര വിലക്കുറവ്.
ഓഫറുകൾ കൂടാതെ 1000 രൂപ ഡിസ്‌കൗണ്ട് നേടാൻ M4TECH124 എന്ന കോടുമായി ഉടൻ ഓക്സിജൻ സന്ദർശിക്കൂ 9020100100

#shorts